Vømmøl'nUtgivelser

1974: Mai 7401 (LP)

Sporinfo

Side 1

1. Vømmølstev
2. Høvlerivisa
3. Peder og Hamarforsens brus
4. Vinterbruden
5. Martin i svingen
6. Spæll åt mæ
7. Vømmøl’n
8. Gammel Thomas

Side 2

1. Tango kapital
2. Porselenstrand
3. Jonassen
4. Ann Magrit
5. Dæven han ta
6. Johan Møkkerbakken

Øystein Sunde tok opp «Johan Møkkerbakken» under en konsert på Bikuben 20. februar 1974.