Arrangørene følger opp tradisjonen fra Lyrikkstevnet med å bringe visesang inn i bildet. Her skal presenteres noe nytt – såkalt «Blågress-musikk» eller «Snøfte Smith»-musikk for å være enda mindre formell. Det gjelder en sekstett som kaller seg «Christiania Fusel & Blågress». De presenterer en slags westernmusikk, som de selv kaller nybyggermusikk, hentet fra et nybyggerstrøk i USA hvor det ble påstått at det vokste blått gress. Et par av medlemmene i denne gruppen skal også opptre solo med mer konvensjonell visesang.

(Romsdals Budstikke 2. Juli 1968)