Bilde Kommentar
Variant 1 med lav «STEREO»
Speil: 1 P 74 + 1 P 74
Variant 2 med høy «STEREO»
Speil: 1 P 74 + 1 P 74