Bilde Kommentar
Eneste kjente variant
Speil: 3 P 79 + 3 P 79 (gjenbruk av Philips-vinylen)