Bilde Kommentar
Førsteopplaget manglet utrolig nok artistens navn på omslaget
Variant 1
Speil: 9 P 81 + 9 P 81
Variant 2 «Made in Holland»
Speil: 9 P 81 + 9 P 81