Bilde Kommentar
Eneste kjente variant (variasjoner mellom blått og grønt forekommer)
Speil: 3 P 84 + 3 P 84