Bilde Kommentar
Eneste kjente variant
Speil: 3 P 86 + 3 P 86