Høsten 1978: Park Hotell i Drammen
Våren 1979: Turné