Mor'n du!Høsten 1983: Olrud hotell i Ringsaker
5. oktober 1983: Trondheim
12. oktober 1983: Bodø