En og en halv million nordmenn røyker til daglig. Nesten alle – sju av ti – vil slutte, men får det ikke til, heter det i en artikkel i ukebladet Aktuell.

I høst går fjernsynet til storoffensiv mot norske røykevaner under tittelen «Vel blåst». Det er nemlig mulig å slutte for alle som vil, men det krever at man angriper problemet riktig. Dette er erfaringen fra en lang rekke røykklinikker rundt om i verden, hvor de hardest angrepne nikotinslavene har fått hjelp til å bryte sine vaner under kyndig veiledning.

I Norge har vi ingen slike klinikker. Til gjengjeld har fjernsynet mobilisert praktisk talt all den ekspertise som finnes, pluss underholdningsspesialister fra «Wesensten» til visesangeren Øistein Sunde som i daglige programmer utover i september skal hjelpe norske røykeslaver til å frigjøre seg. Dessuten blir det gitt ut en liten bok hvor et systematisk dag-til-dag program blir gjennomgått for dem som trenger en ekstra håndsrekning.

– Hemmeligheten består i å kjenne seg selv og sine røykevaner før man bestemmer seg for å slutte, sier Jan Størseth som sammen med Bjørn Bjørnsen er ansvarlig for de femten programmene som blir sendt.

(Rana Blad 19. august 1971)