Det er opp igjennom årene blitt trykket en god del plakater, både for å promotere utgivelser og for å annonsere konserter. Her er et lite utvalg av disse.


Hi-Five (1967): 30×42 cm

Christiania Fusel & Blaagress (1968)

Øystein Sunde (ca. 1976)

Hallo i luken (1977)

Selvskudd og gode miner (1978)

Øystein Sunde (1984)

Du må’kke komme her og komme her (1994)

Nå er begeret nådd (1999)

Sånn er’e bare (2005)

Øystein Sunde (2006)

Sånn er’e bare – (turné, 2007)

Øystein Sunde (ukjent)

Meget i sløyd (2008)

Sandbeckdagene (2017)