Tekst og musikk: Øystein Sunde

Øystein Sunde: Bagatellmessig skvalagøy med dobbelt-ord i valsetakt. I Trysiltraktene er det et sted som heter Bergeberget, i Kongsvingertraktene et sted som heter Sætersæter og utenfor Bodø ligger det et vann som heter Vatnvatnet. Var det noen som trodde at jeg kunne la dette gå upåaktet hen?

Nå er begeret nådd (1:37)

Innspilt i Fagerborg Studio
Produsenter: Johnny Sareussen og Øystein Sunde
Tekniker: Per Sveinson
Bass: Christian Frank
Trekkspill (torader): Lillebror Vasaasen
Ak. gitar: Øystein Sunde