Tekst og musikk: Øystein Sunde

Sundes kommentar

Bagatellmessig skvalagøy med dobbelt-ord i valsetakt. I Trysiltraktene er det et sted som heter Bergeberget, i Kongsvingertraktene et sted som heter Sætersæter og utenfor Bodø ligger det et vann som heter Vatnvatnet. Var det noen som trodde at jeg kunne la dette gå upåaktet hen?

Versjoner

Nå er begeret nådd (1:37)

Innspilt i Fagerborg Studio
Produsenter: Johnny Sareussen og Øystein Sunde
Tekniker: Per Sveinson

Christian Frank: Bass
Lillebror Vasaasen: Trekkspill (torader)
Øystein Sunde: Ak. gitar